FAQ

Na ovoj stranici možete pronaći odgovore na neka najčešće postavljana pitanja.

Što trebam učiniti da moj rad bude prikazan na stranicama Metastudija?

Ne sumnjaj u sebe i svoj rad. Javi nam se na mail i mi ćemo pozorno pogledati što si nam poslao/la. Možda tvoj rad postane jedan od reprezentativnih primjera koji predstavljaju portfolio odsjeka Medijskog dizajna. Iznenadi sve.

Kako trebam pripremiti materijale prije slanja?

Potrebno je kategorizirati rad koji šalješ pod neke od sljedećih kategorija: print, digital, foto, video i animacija, koncept, crtež i studija. Rad se šalje u .png ili .jpeg formatu, 72dpi., širine 1000px na mail adresu metastudij@gmail.com pod naslovom “Rad za portfolio odsjeka Medijskog dizajna”. Fotografije i isječci moraju biti jasno vidljivi, dovoljno svijetli i oštri. Video i animacija šalju se u .mp4 formatu. 

Tko sve može aktivno sudjelovati na web stranici Metastudija?

Mogu sudjelovati studenti svih odsjeka Sveučilišta Sjever. Bitna je međusobna kolaboracija i stvaranje kolektiva  interdisciplinarnog karaktera. Potičemo sutradnju, nova znanja, kulturu, ideje i kreativno djelovanje.

Kako mogu pridonijeti stvaranju sadržaja na web stranici?

Piši o zanimljivim i aktualnim stvarima u domeni kulture, umjetnosti, domaće kulturne scene, trendova u svijetu dizajna, animacije, fotografije, digitalnih umjetnosti, filma, itd. Fotkaj, snimaj i izvještavaj o zanimljivim stvarima koje se događaju oko tebe. Možeš nam se javiti i s nekim novim i drugačijim idejama kojima možeš stvoriti novi sadržaj na web stranici; tome se najviše veselimo!

Što sve nudi aktivnost na web stranici?

Kolaboraciju, praksu, zabavu i poznanstva, jačanje studentske kreativne i kulturne scene u Koprivnici.